Konstruktérská akademie 2023 – příprava

Informace ke Konstruktérské akademii – 3. ročník (2023)


AKTUALITY

Aktuálně oslovujeme partnery, kteří akci v letošním roce podpoří buď účastí na prezentačním programu, nebo organizační či finanční podporou.

ORIENTAČNÍ TERMÍNY

 • do 10.2.2023 Základní informace pro ZŠ o termínu a programu akademie.
 • do 10.2.2023 Pozvání partnerů ze středních škol a firem do prezentačního programu.
 • do 31.3.2023 Termín pro přihlášení partnerů do prezentačního programu.
 • do 30.4.2023 Termín pro ukončení registrace návštěvnických skupin ze ZŠ na akci.
 • 7.-8.6.2023 Konstruktérská akademie 2023

VIZE PRO ROK 2023 … kam se posuneme?

Pro Konstruktérskou akademii 2023 máme připravený docela významný organizační posun.

Na organizátorské poradě jsme zohlednili ohlasy z akce a několik zajímavých nápadů a myšlenek:

 • Třetí ročník by se měl konat v nějakém dlouhodobě udržitelném termínu, který by vyhovoval všem, tedy jak základním školám, tak i partnerům ze středních škol, UP Olomouc, firmám atd.
 • Návrat k původnímu prosincovému termínu (rok 2019) jsme nakonec opustili – volba tohoto termínu by nám zavřela dveře k venkovním aktivitám v rámci programu.
 • Po poradě s několika partnery ze středních škol bychom rádi zůstali u červnového období i přes určité komplikace s ukončením školního roku, maturitami apod.
 • Myšlenku, že program by byl zajímavý i pro rodiče jsme připojili k té, že bychom rádi více využili vynaloženého úsilí s přípravami celé akce a vyšel nám z toho jednoduchý vzorec: 1+1=2, tedy akci zkusíme ve třetím ročníku udělat jako dvoudenní i s prostorem pro rodiče (odpoledne).

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 • Datum: středa a čtvrtek 7.6. – 8.6. 2023
 • Časový harmonogram (předpoklad):
  • STŘEDA 7.6.2023
   • 07:00 příprava aktivit, stanovišť
   • 08:30 zahájení celé akce
   • 09:00 start aktivit v obou sálech
    • malý sál – robotická soutěž
    • velký sál – prezentační a praktické aktivity
    • venku – prezentační a praktické aktivity
   • 12:30 vyhodnocení soutěžní části programu
   • 13:00 předpokládané ukončení organizované části programu pro ZŠ
   • 14:00 otevření programu pro rodičovskou veřejnost (jen velký sál)
   • 17:00 ukončení středečního programu
  • ČTVRTEK 8.6.2023
   • 08:30 zahájení programu druhého dne
    • malý sál – technická soutěž
    • velký sál – prezentační a praktické aktivity
    • venku – prezentační a praktické aktivity
   • 12:30 vyhodnocení soutěžní části programu
   • 13:00 předpokládané ukončení celé akce
 • Místo: Sportovní hala Postřelmov (pozice 49.9084192N, 16.9135289E), oba sály
 • Organizační informace (pokyny, mapky, schéma aktivit) budou k dispozici ke stažení níže.

INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

 • Akce je určena zejména žákům 4.-8. ročníků ZŠ.
 • Účastnické školy jsou zvány především z ORP Zábřeh a Šumperk (MAS Horní Pomoraví a Šumperský venkov)
 • Program je složen ze dvou bloků, přičemž soutěžní první blok má každý den jiné téma:
  • 1. BLOK: robotická soutěž(STŘEDA) se stavebnicemi LEGO Mindstorms EV3
   • propozice k soutěži:
    • soutěžit se bude s připravenými stavebnicemi řady EV3
    • soutěžní týmy mohou být 2 členné
    • úkol:
     • bude oznámen na akci, propozice budou k dispozici s předstihem
  • 1. BLOK: technická soutěž (ČTVRTEK) s tématem zaměřeným na nějaké dílenské činnosti
   • tato část programu je nová, detaily připravujeme
    • soutěžit se bude v úkolu, který bude realizovatelný v prostorách haly
    • úkol:
     • detaily budou oznámeny s předstihem
  • 2. BLOK: prezentace technických a řemeslných oborů partnery ze středních škol a firem
   • program je koncipován tak, aby umožňoval školám personálně efektivní účast, tedy učitel s sebou přiveze větší skupinu žáků, z nichž se dvojice zúčastní robotické/technické soutěže a zbytek skupiny (třídy) se bude věnovat 2. bloku programu
   • prezentace bude tvořena jednotlivými stanovišti, na kterých bude možno si prakticky vyzkoušet různé technické, řemeslné činnosti 
   • stanoviště budou skupinami obsazovány „neorganizovaně“, tedy každá skupina může jít tam, kde bude volno
Podmínky účasti školní skupiny
 • Registrace jednotlivých škol/skupin bude otevřena cca začátkem dubna 2023.
 • Pedagogický dozor si hlídá děti ve skupině po celou dobu, zejména pak na doprovodném programu.
 • Pomoc a dohled nad celou skupinou dvojic u robotické/technické soutěže bude zajištěn organizátory.
 • V prostorách budou k dispozici šatny a malé „odpočinkové“ zóny.
 • Občerstvení pravděpodobně nebudeme zajišťovat.
 • V případě jakýchkoli dotazů a námětů prosím kontaktujte M.Šimáka – simak(zavináč)zspostrelmov.cz

Soubory ke stažení – pro školy
 • budou k dispozici později

INFORMACE PRO PARTNERY – STŘEDNÍ ŠKOLY a ORGANIZACE:

 • Akce je určena zejména žákům 4.-8. ročníku ZŠ jako prezentace technických oborů a činností.
 • Účastnické školy jsou zvány především z ORP Zábřeh a Šumperk (MAS Horní Pomoraví a Šumperský venkov), jsou to tedy potenciální studenti/zaměstnanci.
 • Partneři ze středních škol a organizací jsou zváni z našeho regionu nebo blízkých oblastí.
 • Program je složen ze dvou bloků: (pro vás je důležitý ten druhý)
  • 1. BLOK: robotická (středa) a technická (čtvrtek) soutěž
   • zde se můžete během programu podívat na činnost dětí
   • vyjma studentů z některé střední školy není nutná žádná vaše pomoc či kooperace
  • 2. BLOK: prezentace technických a řemeslných oborů partnery ze středních škol a firem
   • program tohoto bloku je koncipován tak, aby si děti mohly vyzkoušet nejlépe prakticky některé činnosti, které nějakým způsobem reprezentují vaše studijní obory, řemeslo, profesi
   • preferujeme možnost praktického vyzkoušení aktivit za dodržení bezpečnosti všech účastníků
   • vzhledem k tomu, že akce probíhá v tělocvičně, zohledněte prosím typ činnosti (riziko poškození podlahy, nečistoty…)
   • pro dohodnutá stanoviště připravíme dle vašich požadavků:
    • stůl, min. 2 židle
    • přívod elektřiny 230V (prodlužovací šňůrou)
    • v omezené míře konektivitu na internet (kdyby nebylo třeba, bude lépe)
    • občerstvení pro prezentující
    • všechny vaše technické podmínky a případné další požadavky budeme zjišťovat s předstihem
Podmínky účasti vaší realizátorské skupiny
 • Registrace jednotlivých stanovišť (potřebujeme vědět počet osob, počet stanovišť a požadavky na vybavení)
 • Registrace proběhne v dubnu
 • Pedagogický dozor si hlídá svoje studenty po celou dobu akce.
 • Občerstvení bude zajištěno (upřesníme dle finančních možností)
 • V případě jakýchkoli dotazů a námětů prosím kontaktujte M.Šimáka – simak(zavináč)zspostrelmov.cz

Soubory ke stažení – pro partnery
 • budou k dispozici později